Trang chủDoanh nhân9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Masan Group đạt 55.546 tỉ đồng | Doanh nhân | Tài Chính