Trang chủ Tài chính Home Credit và Thế Giới Di Động ký kết hợp tác hướng tới doanh số 2 tỷ USD