Trang chủ Hàng hóa - Tiêu dùng Nông nghiệp là trụ đỡ (*): Ngành rau quả chờ bùng nổ