Trang chủ Hàng hóa - Tiêu dùng Nông nghiệp là trụ đỡ (*): Xuất khẩu gạo tự tin vượt Thái Lan