Trang chủ Doanh nghiệp Thế Giới Di Động lên tiếng về tin đồn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng trái phiếu